Chưa được phân loại Archive

Pinoy là gì?

Cùng domainente tìm hiểu ý nghĩa của từ Pinoy là gì trong bài viết này nhé Pinoy là gì? Pinoy là một tiếng lóng được hình thành bằng cách lấy bốn chữ cuối cùng của …

Carcinoma là gì?

Ung thư biểu mô (Carcinoma) là gì? Ung thư biểu mô (Carcinoma) là một loại ung thư bắt đầu trong các tế bào tạo nên da hoặc các cơ quan lót mô, chẳng hạn như …