Family Name, Surname, First Name, Last Name, Given Name là gì?

Family Name, Surname, First Name, Last Name, Given Name là gì?

Việc cần sử dụng đến vốn ngoại ngữ cơ bản là rất cần thiết trong thời kỳ hội nhập và phát triển như hiện nay. Các lại giấy tờ, visa du lịch, đơn đặt hàng nước ngoài… đều sử dụng theo chuẩn một loại ngôn ngữ quốc tế đó là tiếng Anh ( English). Khi […]

Continue Reading