GDP là gì

Danh mục bài viết

Cùng domainente.com tìm hiểu GDP là gì, cách tính GDP và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà đầu tư trong bài viết này nhé.

GDP là gì?

GDP là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa, là một trong những chỉ số dùng để đo lường sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia. Nó đại diện cho tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định ( thường là quốc gia) trong một thời kỳ nhất định ( thường là năm).

Thông thường, GDP được thể hiện dưới dạng so sánh với quý hoặc năm trước. Chẳng hạn nếu GDP quý 3 năm 2018 của một quốc gia tăng 3% thì có nghĩa là nền kinh tế của quốc gia đó đã tăng 3% trong quý thứ ba. Trong khi tốc độ tăng trưởng hàng quý là một thước đo định kỳ về cách thức nền kinh tế phát triển, thì số liệu GDP hàng năm thường được coi là chuẩn mực cho quy mô của nền kinh tế.

Cách tính GDP

Phương pháp chi tiêu

Theo phương pháp này, GDP được tính bằng cách cộng tất cả số tiền mà những hộ gia đình dùng để mua sắm và sử dụng dịch vụ trong một quốc gia.

GDP = C + I + G + NX

Trong đó:

 • C: là tổng chỉ số tiêu dùng cho sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình trong nền kinh tế.
 • I: là tổng đầu tư của các nhà kinh doanh. Là chỉ số tiêu dùng của các nhà đầu tư.
 • G: là tổng chi tiêu của chính quyền như chi phí giáo dục quốc phòng, y tế, an ninh,…
 • NX: NX = X(xuất khẩu export) – M(nhập khẩu import). Là “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế, là chỉ số chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Ngoài ra NX là một chỉ số đánh giá quan hệ kinh tế đối với nước ngoài

Phương pháp chi phí

Theo phương pháp này, GDP được tính bằng cách tính tổng tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận, tiền thuê sinh ra trong nền kinh tế quốc nội.

GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó:

 • W (Wage): là tiền lương
 • R (Rent): là tiền thuê
 • I (internest): là tiền lãi
 • Pr (profit): là lợi nhuận
 • Ti: thuế gián thu ròng tức các khoản thuế đánh vào dịch vụ và hàng hoá bán trên thị trường, trong đó trợ cấp của chính phủ cho sản xuất được coi là một khoản thuế gián thu.
 • De: là khấu hao(hao mòn) tài sản cố đình

Phương pháp tính theo giá trị gia tăng

Phương pháp này là tổng cộng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế trong một thời gian nhất định.

GDP = giá trị tăng thêm + thuế nhập khẩu

Giá trị tăng thêm bao gồm:

 • Thu nhập của người sản xuất như tiền lương, tiền công, tiền hoặc hiện vật, bảo hiểm, công đoàn,…
 • Thuế sản xuất: thuế hàng hóa và các chi phí khác.
 • Khấu hao tài sản cố định
 • Giá trị thặng dư
 • Thu nhập khác

Tại sao GDP lại quan trọng với các nhà đầu tư?

Sản xuất và tăng trưởng kinh tế – mà GDP đại diện – có tác động lớn đến gần như tất cả mọi người trong nền kinh tế đó. Ví dụ, khi nền kinh tế khỏe mạnh, bạn thường sẽ thấy tỷ lệ thất nghiệp thấp và tăng lương khi các doanh nghiệp đòi hỏi lao động để đáp ứng nền kinh tế đang phát triển.

Một sự thay đổi đáng kể trong GDP, dù tăng hay giảm, thường có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường chứng khoán . Không khó hiểu tại sao; một nền kinh tế tồi tệ thường có nghĩa là thu nhập thấp hơn cho các công ty, điều này dẫn đến giá cổ phiếu thấp hơn. Các nhà đầu tư thường chú ý đến cả tăng trưởng GDP tích cực và tiêu cực khi đánh giá một ý tưởng đầu tư hoặc đưa ra chiến lược đầu tư.

Thực tế, có hai loại GDP mà các nhà kinh tế sử dụng để đo lường nền kinh tế của một quốc gia. GDP danh nghĩa đề cập đến sản lượng kinh tế của một quốc gia mà không cần điều chỉnh lạm phát, trong khi GDP thực bằng với sản lượng kinh tế được điều chỉnh theo tác động của lạm phát. Các nhà kinh tế sẽ xem xét tăng trưởng GDP âm để xác định liệu một nền kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái .

Hi vọng bài viết đã giải đáp được thắc mắc GDP là gì, cách tính GDP và tại sao nó lại quan trọng với nhà đầu tư cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết của Domainente.com