CMO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CEO là gì?

Danh mục bài viết

Có rất nhiều chữ viết tắt cho các vị trí lãnh đạo hàng đầu có chứa các từ  CO “Chief and Officer” trong tiêu đề. Nó có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người. Trong bài viết này Domainente.com sẽ giải thích cho các bạn các khái niệm CMO, CFO, CPO, CCO CHRO, CEO là gì trong bài viết đưới đây.

CEO (Chief Executive Officer) – Giám đốc điều hành

Người này là nhân viên cấp cao nhất của công ty. Họ là người điều hành cao nhất của một tổ chức. Họ báo cáo với ban giám đốc. Họ đưa ra quyết định cấp cao về chính sách và chiến lược. Những người báo cáo cho CEO bao gồm:

 • CBDO (Chief Business Development Officer) – Giám đốc phát triển kinh doanh
 • CFO (Chief Financial Officer) – Giám đốc tài chính
 • COO (Chief Operating Officer) – Giám đốc kinh doanh
 • CMO (Chief Marketing Officer) – Giám đốc tiếp thị
 • CIO (Chief Information Officer) – Giám đốc thông tin
 • CCO (Chief Communications Officer) – Giám đốc truyền thông Cán bộ
 • CLO (Chief Legal Officer) – Giám đốc pháp lý
 • CTO (Chief Technology Officer) – Giám đốc công nghệ
 • CRO (Chief Risk Officer) – Giám đốc rủi ro
 • CCO (Chief Creative Officer) – Giám đốc sáng tạo
 • CCO (Chief Compliance Officer) –  Giám đốc giám sát
 • CAE (Chief Audit Executive) – Giám đốc kiểm toán trưởng
 • CDO (Chief Diversity Officer) –  Giám đốc đa dạng
 • CHRO (Chief Human Resources Officer) – Giám đốc nhân sự
CMO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CEO là gì?

Các cấp bậc trong tổ chức doanh nghiệp

COO (Chief Operating Officer) – Giám đốc kinh doanh

Người này chịu trách nhiệm cho các hoạt động hàng ngày hoặc một tổ chức. Không phải tất cả các công ty đều có chức vụ COO. Năm 2006, hơn 60% công ty Fortune 500 không có COO . Người này cũng có thể được gọi là Chủ tịch của công ty. Người này có thể được coi là người chỉ huy thứ hai sau Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành CEO. Một ví dụ về COO hàng đầu là: Tim Cook là COO cho Apple trước khi thay thế Steve Jobs làm CEO .

CFO (Chief Financial Officer) – Giám đốc tài chính

Người này quản lý rủi ro tài chính của tập đoàn. Họ nghiên cứu và phân tích dữ liệu, lập kế hoạch tài chính và lưu trữ hồ sơ. Mặc dù họ báo cáo với CEO, họ cũng có thể ngồi trong ban giám đốc.

CFO có bốn vai trò chính bao gồm:

 • Bảo vệ và giữ gìn tài sản của công ty bằng phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả và đảm bảo tính chính xác các loại sổ sách.
 • Có chiến lược phát triển đồng nhất hoặc gia tăng hiệu quả cho chiến lược phát triển chung của công ty theo từng giai đoạn.
 • Duy trì đảm bảo thấm nhuần tư tưởng về tư duy tài chính trong trong công ty khi thực hiện công việc cũng như trong việc đánh gia, chấp nhận rủi ro trong công ty.
 • Đảm bảo hoạt động tài chính cơ bản hiệu quả.

CMO (Chief Marketing Officer) – Giám đốc tiếp thị

Người này là trưởng phòng kinh doanh, phát triển sản phẩm và tất cả những thứ liên quan đến tiếp thị. CMO có thể báo cáo cho CEO hoặc COO. Công việc của họ là đạt được sự tăng trưởng thông qua bán hàng và tiếp thị. CMO đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây.

CIO (Chief Information Officer)- Giám đốc thông tin

Người này là người đứng đầu công nghệ thông tin. Họ có thể báo cáo cho CEO, CFO hoặc COO. Họ phải tạo ra các mục tiêu chiến lược để tăng khả năng tiếp cận thông tin và quản lý các hệ thống tích hợp. Vai trò của CIO và CTO thường bị nhầm lẫn.

CHRO (Chief Human Resources Officer)- Giám đốc nhân sự

Người này đứng đầu bộ phận nhân sự, là người được cho là “quản lý” và “sử dụng” con người. CHRO là người có nhiệm vụ lập ra kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty, cụ thể hơn là tuyển dụng, huấn luyện những người mà họ có thể phát huy tối đa năng lực, tính sáng tạo của bản thân, tạo sự phối hợp để nhân lực trở thành nguồn tài nguyên quý báu và ngày càng lớn mạnh trong doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết đã giải đáp được câu hỏi CMO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CEO là gì cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết của Domainente.com