Ví dụ về chất và lượng

Cơ bản là quy tắc chuyển đổi giữa số lượng và chất lượng, quy tắc này được áp dụng rộng rãi trong các quá trình diễn ra tự nhiên, xã hội và tư duy. Khi số lượng thay đổi, chất lượng của sự vật hoặc hiện tượng cũng sẽ thay đổi theo và ngược lại, khi chất lượng thay đổi sẽ tạo ra những thay đổi mới về số lượng của sự vật hoặc hiện tượng. Đây là một quy tắc tất yếu, khách quan và phổ biến trong tất cả các lĩnh vực của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Các vấn đề liên quan:

Bạn Đang Xem: Ví dụ về chất và lượng

 • Mối quan hệ đối lập giữa số lượng và phẩm chất.
 • Bài luận nói về sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
 • Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất

  Mục lục:.

 • Khái niệm số lượng và chất.
 • Mối liên hệ phản chứng giữa số lượng và chất lượng dẫn đến sự thay đổi của chất.
 • Tác động của chất mới đến số lượng mới.
 • Ý nghĩa của phương pháp luận.
 • Trong quá trình học tập, ví dụ về sự thay đổi về số lượng gây ra sự thay đổi về tính chất và ngược lại, ví dụ về sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến đổi về tính chất.
 • Ví dụ về sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

  1. Khái niệm lượng và chất

  a) Khái niệm lượng

  , Về cuộc sống cá nhân của cô, về những khó khăn và thành công mà cô đã gặp phải trong sự nghiệp, về những ước mơ và kế hoạch tương lai của cô.

  Ví dụ về lượng

  Số nguyên tử tạo thành mỗi phân tử nước (H2O) là 2 nguyên tử Hydro và 1 nguyên tử Oxygen. Đối với mỗi phân tử nước, đó là số nguyên tử tạo thành nó.

  b) Khái niệm chất

  Các vật, hiện tượng gây ra chính chúng là mà không phải là thứ khác, là sự hòa hợp tổ chức tự nhiên giữa các đặc điểm, các thành phần tạo nên vật, hiện tượng; chất là một thuật ngữ triết học được sử dụng để chỉ tính chất khách quan gốc có của vật, hiện tượng.

  Ví dụ về chất

  Đồng có nguyên tử khối là 63,54đvC, nhiệt độ tan chảy là 1083, nhiệt độ sôi là 2880oC. Những thuộc tính (tính chất) này diễn tả đặc điểm riêng của đồng, phân biệt nó với các kim loại khác.

  2. Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng thể hiện như thế nào?

  Về nội dung và độ chất lượng là hai khía cạnh quan trọng của quá trình biến đổi. Để làm rõ mối liên hệ giữa hai khía cạnh này, chúng ta cần trình bày và phân tích mối quan hệ đối nghịch hoặc quy luật chuyển đổi từ sự thay đổi về số lượng thành sự thay đổi về nội dung và ngược lại.

  Phổ biến và cần thiết là quy luật cơ bản chuyển đổi từ những thay đổi về số lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại. Các quá trình di chuyển, phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy đều tuân theo quy luật này. Theo quy luật này, những thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng có cơ sở cần thiết từ những thay đổi về số lượng của chúng và ngược lại, những thay đổi về chất tạo ra những biến đổi mới về số lượng trên các khía cạnh khác nhau. Mối liên hệ cần thiết, khách quan, phổ biến, lặp đi lặp lại này tồn tại trong mọi quá trình di chuyển, phát triển của sự vật, hiện tượng thuộc mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy.

  a) Lượng đổi dẫn đến chất đổi

  Xem Thêm : Nghĩa Của Từ Plugged In Là Gì, Nghĩa Của Từ Plugged, Nghĩa Của Từ Plugged

  Độ gồm hai phương diện về chất và số lượng. Hai phương diện này không thể tách rời mà tác động lẫn nhau một cách trái ngược. Sự biến đổi về chất của vật, hiện tượng được tạo ra bởi sự thay đổi về số lượng cần thiết. Tuy nhiên, không phải tất cả các thay đổi về số lượng đều dẫn đến thay đổi về chất. Trong một phạm vi nhất định, sự thay đổi về số lượng không làm thay đổi chất. Phạm vi này được gọi là độ. Mọi vật, hiện tượng đều là sự kết hợp thống nhất giữa hai phương diện về chất và số lượng.

  Quy tắc mức độ, đảo ngược cấu trúc, quy định về thành phần và số lượng, mối liên hệ thống nhất, là giới hạn, sự thay đổi về số lượng chưa làm thay đổi bản chất cơ bản của sự vật, hiện tượng. Vì vậy, trong giới hạn của mức độ, sự vật, hiện tượng vẫn còn là chính nó, chưa chuyển hóa thành sự vật và hiện tượng khác.

  Sự biến đổi về số lượng, sự ruchạy, thay đổi của sự vật, hiện tượng thường bắt đầu từ sự biến đổi về số lượng. Sự biến đổi về chất cần thiết sẽ dẫn đến khi số lượng biến đổi đến một giới hạn nhất định. Điểm nút chính là giới hạn đó. Khi đạt tới điểm nút, sự biến đổi về số lượng, với những điều kiện nhất định cần thiết sẽ dẫn đến sự xuất hiện của chất mới. Đây chính là bước nhảy trong quá trình ruchạy, phát triển của sự vật, hiện tượng.

  Các bước nhảy: nhanh và chậm, lớn và nhỏ, cục bộ và toàn diện, tự phát và tự giác, và những thứ tương tự. Sự thay đổi về phẩm chất xảy ra với nhiều dạng bước nhảy khác nhau, được quyết định bởi xung đột, tính chất và điều kiện của mỗi đối tượng. Bước nhảy là quá trình chuyển đổi cần thiết trong quá trình phát triển của đối tượng, hiện tượng.

  Ph.Ăngghen tổng quát hóa tính bắt buộc này: “Các thay đổi chỉ về số lượng, đến một mức độ nhất định sẽ chuyển đổi thành các khác biệt về tính chất”. Trên thế giới, luôn tồn tại quá trình chuyển đổi liên tục về số lượng dẫn đến sự tiến bộ về tính chất, tạo ra một chuỗi không giới hạn. Tiến bộ là sự kết thúc của một giai đoạn hoạt động, phát triển; đồng thời, nó cũng là khởi đầu của một giai đoạn mới, là sự gián đoạn trong quá trình liên tục của sự vật, hiện tượng. Thể hiện cách thức hoạt động và phát triển của sự vật từ thấp đến cao.

  Từ những biến đổi về số lượng dẫn đến biến đổi về chất.

  Chấtlượng là 2 mặt đối lập, chất tương đối ổn định còn lượng thường xuyên biến đổi xong hai mặt đó không thể tách rời nhau mà tác động qua lại với nhau một cách biện chứng sự thống nhất giữa chất và lượng trong một độ nhất định khi sự vật đang tồn tại.

  – Độ: Là khoảng giới hạn mà trong đó sự thay đổi về lượng chưa làm căn bản về chất của sự vật.Ví dụ về độ: Người sống lâu nhất thế giới từng được biết đến có tuổi thọ 146 tuổi. Nên với dữ kiện này, ta có thể thấy giới hạn từ 0 – 146 năm là “độ” của con người xét về mặt tuổi. Diễn đạt một cách chính xác hơn: Sự thống nhất giữa trạng thái còn sống và số tuổi từ 0 – 146 là “độ tồn tại” của con người. (Thuật ngữ “độ tuổi” mà chúng ta hay dùng cũng ít nhiều liên quan ở đây).

  – Điểm nút: Là giới hạn mà tại đó bất kỳ sự thay đổi nào về lượng cũng đưa ngay tới sự thay đổi về chất của sự vật.Ví dụ về điểm nút: Ở những ví dụ đã nêu trên, 0 độ C, 100 độ C, 146 tuổi là những điểm nút.

  – Bước nhảy: Dùng để chí sự chuyển hóa về chất của sự vật do những thay đổi về lượng trước đó gây ra.

  Ví dụ về bước nhảy: Sự chuyển hóa từ nước lỏng thành hơi nước là một bước nhảy. Có bước nhảy này là do nước lỏng có sự thay đổi về nhiệt độ và đạt đến 100 độ C.

  Xem Thêm : Nhận định đầu bùi là gì | Sen Tây Hồ

  Các hình thức của bước nhảy:

 • Bước nhảy đột biến: Là bước nhảy làm thay đổi căn bản về chất nhanh chóng ở tất cả các bộ phận cấu thành sự vật.
 • Bước nhảy dần dần: là quá trình thay đổi về chất diễn ra trong thời gian dài.
 • Bước nhảy toàn bộ: làm thay đổi căn bản về chất của sự vật ở tất cả các mặt các bộ phận các yếu tố cấu thành nên sự vật.
 • Bước nhảy cục bộ: là bước nhảy làm thay đổi một số yếu tố 1 số bộ phận của sự vật.
 • b) Tác động của chất mới đến số lượng mới.

  Sự ảnh hưởng của chất mới xuất hiện lại có sự trở lại khối lượng của hiện tượng. Chất mới ảnh hưởng đến khối lượng của hiện tượng, hiện tượng trên nhiều khía cạnh: thay đổi cấu trúc, quy mô, mức độ, nhịp điệu của sự di chuyển, phát triển của hiện tượng.

  Sự thay đổi về chất tác động sự thay đổi về lượng:

  Chất mới của sự vật chỉ xuất hiện khi sự thay đổi về lượng đạt đến điểm nút khi sự vật mới ra đời với chất mới lại có một lượng mới phù hợp tạo nên sự thống nhất mới giữa chất và lượng, sự tác động của chất mới đối với lượng mới được biểu hiện ở quy mô tồn tại nhịp điệu sự vận động.

  Phương pháp cơ bản, phổ biến của các quá trình di chuyển, phát triển của hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy là quá trình đó diễn ra liên tục, hình thành sự thống nhất đối lập giữa hai mặt chất và lượng. Sự thay đổi về chất thông qua bước nhảy được gây ra bởi sự thay đổi dần dần về lượng tới điểm quan trọng nhất; đồng thời, chất mới sẽ tác động trở lại lượng, tạo ra những thay đổi mới về lượng của hiện tượng.

  3. Ý nghĩa phương pháp luận

  Tránh ý thức chủ quan nóng vội đốt cháy giai đoạn, chúng ta từng bước tích lũy về số lượng để tạo ra sự biến đổi về chất trong hoạt động thực tế về nhận thức do đó thực hiện bước nhảy chuyển hóa về chất đến một giới hạn nhất định bằng cách tích lũy dần dần về số lượng của sự vật trong sự vận động và phát triển.

  Để tránh tư duy tương phản và tư duy thuận phản, cần nhận thức chính xác mối quan hệ đối nghịch giữa sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến đổi về chất và ngược lại.

  Khi có đủ các điều kiện, cần phải có tinh thần khách quan khoa học và quyết tâm thực hiện các bước tiến.

  Phát triển

  4. Ví dụ về sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

  Ví dụ về lượng và chất

  Sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến đổi về chất và sự biến đổi về chất dẫn đến sự biến đổi về số lượng là một số ví dụ dưới đây.

  Ví dụ về sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất trong học tập

 • Nếu bạn tăng thời gian chuẩn bị bài ở nhà thì khi đến lớp bạn sẽ mau hiểu và nhớ bài hơn.
 • Vượt qua mức cao hơn sẽ giúp bạn hoàn thành bài tập tốt hơn, nhận được nhiều kiến thức hơn sẽ giúp bạn tiến bộ trong trò chơi trực tuyến, trong khi thời gian học tập tăng lên, bạn có thể tự ôn tập ở nhà nếu bạn muốn.
 • Vượt qua điểm cao và giảm số lỗi sẽ khiến bạn của bạn thực hiện bài tốt hơn. Nếu có lỗi nhỏ, hãy tìm và sửa chúng và làm lại bài để cải thiện. Sau khi hoàn thành bài làm, bạn có thể thêm vào nếu cần thiết trong kỳ thi tới.
 • Khi đến cuối năm (điểm nút), khi bạn chuyển lên lớp 11 thì chất đã có sự thay đổi, tức là lượng tích lũy đã thay đổi. Trong năm học, bạn không ngừng tích lũy kiến thức, đó được gọi là lượng. Trong khi đó, bạn vẫn đang là học sinh lớp 10, chỉ có chất chưa thay đổi.
 • (Lượng) Được gọi là học sinh cấp 3 khi đó, bạn đang học lớp 10, 11 hoặc 12. (Chất đã thay đổi) Khi bạn vào đại học, không ai còn gọi bạn là học sinh cấp 3 nữa.
 • Khi bạn học từ cấp 1 đến cấp 12, bạn được gọi là học sinh. Nhưng khi bạn tiến vào đại học, bạn được gọi là sinh viên.
 • Tân sinh viên luật
  Ảnh minh họa – Nguồn: CLB Luật Gia Trẻ – Khoa luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

  Tìm kiếm liên quan đến ví dụ sự thay đổi về số lượng dẫn đến sự thay đổi về phẩm chất và ngược lại, tại sao sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến đổi về phẩm chất, mối quan hệ giữa sự biến đổi về số lượng và sự biến đổi về phẩm chất, trình bày quan hệ giữa sự biến đổi về số lượng và sự biến đổi về phẩm chất cho ví dụ, cho ví dụ về sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến đổi về phẩm chất, ví dụ về sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến đổi về phẩm chất trong học tập, cho ví dụ về sự biến đổi về số lượng và phẩm chất, ví dụ quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về số lượng thành những sự thay đổi về phẩm chất và ngược lại, ví dụ về phẩm chất và số lượng gdcd 10, ví dụ về phẩm chất mới ra đời lại bao hàm một số lượng mới tương ứng, sự biến đổi về số lượng và sự biến đổi về phẩm chất khác nhau như thế nào cho ví dụ, ví dụ về mối quan hệ giữa phẩm chất và số lượng, hãy tìm 2 ví dụ để minh hoạ khi lượng của sự vật, hiện tượng thay đổi đến một mức độ nhất định thì sẽ dẫn đến chất của sự vật, hiện tượng cũng sẽ thay đổi theo.

  Nguồn: https://domainente.com
  Danh mục: Chia sẻ

  You May Also Like

  About the Author: admin

  Thông tin giải trí