Theoretical Framework Là Gì, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Tế

Đại học Duy Tân tuyển sinh vào năm 2014 thông qua liên kết trang web. Bộ Y tế và các cơ quan khoa học công nghệ và giáo dục cũng đã thông báo về việc này. Các trường đại học chuyên ngành y dược và điều dưỡng như Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Y Dược Huế, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cũng thông tin về tuyển sinh. Các tạp chí Y học Thực hành, Sức khỏe & Đời sống, Y học TP Hồ Chí Minh và Y khoa Việt Nam cũng là những nguồn thông tin quan trọng trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Tạp chí Y học Dự phòng cũng là một nguồn tài liệu hữu ích trong lĩnh vực y học.

*
*
*

KẾT CẤU NGHIÊN CỨU (RESEARCH STRUCTURE).

Bạn Đang Xem: Theoretical Framework Là Gì, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Tế

Tập trung các thuật ngữ trong bối cảnh lý thuyết được áp dụng để giải thích và miêu tả một hiện tượng được nghiên cứu. Khung lý thuyết được hình thành dựa trên các học thuyết và chuyên gia sẽ giải thích cách các thuật ngữ tương tác với nhau. Việc xây dựng ý tưởng và phương pháp nghiên cứu phù hợp với nguyên lý lý thuyết là nền tảng lý thuyết của tác giả.

Ất giải pháp để giải quyết vấn đề được nghiên cứu.2. Xác định mục đích của việc nghiên cứu: đặt ra câu hỏi nghiên cứu và mục đích của nghiên cứu. 3. Thiết kế phương pháp nghiên cứu: lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích và khái niệm được xác định trước đó. 4. Thu thập dữ liệu và phân tích: thu thập dữ liệu theo phương pháp đã thiết kế và phân tích dữ liệu để đưa ra kết luận. 5. Đưa ra kết luận và đề xuất giải pháp: đưa ra kết luận về nghiên cứu và đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề được nghiên cứu.

Xem Thêm : Opt-in là gì? Sự khác nhau giữa opt-in và opt-out là gì?

Hiện đang xem: Khung lý thuyết là gì.

Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát tình trạng hiện tại và những yếu tố có tác động đến việc tự quản lý bệnh Đái tháo đường type 2 ở bệnh nhân. Các thuật ngữ có thể được tìm hiểu bao gồm tự quản lý, nhân khẩu học, thời gian mắc bệnh, kiến thức về bệnh Đái tháo đường, sự tin tưởng vào chính mình, niềm tin vào liệu trình, niềm tin tín ngưỡng, sự cấp quyền và ủng hộ từ cộng đồng.

Có thể tạo ra định nghĩa dựa trên các lý thuyết điều dưỡng, các nghiên cứu trước đó, các tài liệu phát triển công cụ hoặc từ công cụ, hoặc từ những người nghiên cứu tự xây dựng các định nghĩa về các khái niệm trong nghiên cứu. Để xác định định nghĩa của khái niệm và phương pháp đánh giá, cần liên quan đến từng biến nghiên cứu.

Khi viết về sự tương quan giữa các khái niệm, cần phải xây dựng dựa trên những lý thuyết hoặc đã được chứng minh thông qua các nghiên cứu khác.

Sự phù hợp giữa việc được hỗ trợ từ vợ/chồng và khả năng tự quản lý bệnh Đái tháo đường có mối liên hệ thuận lợi. Trong khi đó, sự tin tưởng vào tín ngưỡng lại có mối liên hệ nghịch đối với khả năng tự quản lý bệnh Đái tháo đường.

Xem Thêm : Mơ thấy chó đẻ, sinh con là điềm báo gì? Đánh con gì số mấy

3. Tạo ra các giả thuyết nghiên cứu hoặc đặt ra câu hỏi nghiên cứu.

1. Bản đồ ý tưởng sẽ bao gồm các ý tưởng chính của lý thuyết hoặc khung lý thuyết. 2. Các ý tưởng được kết nối bằng các mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng. 3. Bản đồ ý tưởng được sử dụng để miêu tả mối liên hệ bên trong các ý tưởng. 4. Bản đồ ý tưởng giải thích những ý tưởng nào liên quan hoặc là nguyên nhân dẫn đến kết quả. 5. Bản đồ ý tưởng tóm tắt và tích hợp về hiện tượng một cách ngắn gọn và rõ ràng hơn so với giải thích hiện tượng bằng lý thuyết.

Ví dụ: các yếu tố gây ảnh hưởng đến áp lực máu.

*

Sử dụng T test hoặc ANOVA để phân tích mối liên hệ giữa huyết áp và các yếu tố có tác động.

Quy trình nghiên cứu: khung việc, Đại học Burapha – Burns, N., Grove, S.K. (1999). Hiểu nghiên cứu y học (phiên bản thứ 2). Philadelphia: WB. Saunders – Tài liệu tham khảo.

Nguồn: https://domainente.com
Danh mục: Chia sẻ

You May Also Like

About the Author: admin

Thông tin giải trí