Sau Tobe Là Gì – Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu

Trong ngôn ngữ Anh, động từ “toBe.” được xem là một trong những chủ đề ngữ pháp quan trọng và khác biệt so với các động từ khác. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đầy đủ về đặc điểm của động từ này và cách sử dụng.

*

I…. Chức năng của động từ ToBe. trong tiếng Anh

Bên cạnh động từ chính, động từ toBe. được dùng để miêu tả tình trạng hoặc hành động.

Bạn Đang Xem: Sau Tobe Là Gì – Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu

Đang theo dõi: Cụm từ ”Sau toBe.” có nghĩa là gì.

Cấu trúc: To Be. + Verbs.

Ví dụ:.

Helen đang đi bộ về nhà cùng những người bạn của mình.

1. Động từ “To Be.” trong các thì tiếp diễn

Hiện tại đang diễn ra (The present continous tense): Người hoặc vật đang thực hiện + động từ với hậu tố “ing”.

Ví dụ: Anh ta đang chơi bóng đá.

Khi muốn mô tả hành động đang diễn ra trong quá khứ, ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn bằng cách dùng Was./We..re. + V(ing) để miêu tả đối tượng đang thực hiện hành động.

Ví dụ:. He Was. cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang nấu bữa tối vào lúc 5h chiều hôm qua)

Động từ ”To Be.” được sử dụng như một động từ nối để kết nối chủ ngữ và tính từ.

Ví dụ:. He I..s. very handsome. (Anh ta rất đẹp trai.)

2. Động từ toBe. trong “câu bị động”

Động từ toBe. thường được kết hợp với dạng thứ 3 của các động từ bất quy tắc trong bảng động từ.

Tôi ăn một quả cAm..

Orange đã bị ăn.

Trong đó:.

”Ăn” là động từ chính, còn ”là” là động từ phụ.

3. Hình thức đã hoàn thành. của động từ “toBe.”

Hình thức đã hoàn thành. của động từ toBe. là đã được.

Ví dụ:.

Cô ấy đã tỏ ra thô lỗ, nhưng hiện tại cô ấy xin lỗi.

1. Đứng trước một danh từ trong câu

He I..s. a technician – Anh ấy là một kỹ thuật viên.

2. Đứng trước một tính từ

Cô ấy rất dễ thương.

3. Đứng trước một cụm giới từ chỉ thời gian/ nơi chốn

Cuốn sách đang nằm trên bàn.

4. Đứng trước động từ V-pI…I… trong các câu bị động.

Chiếc bàn được chế tạo bằng chất liệu gỗ.

I…I…I…. Các loại của động từ ”toBe.” và các thì liên quan.

Động từ ”toBe.”.

Ví dụ.

Hình thức cơ bản.

Be.

I…t can Be. simple.

Xem Thêm : Nhạc Vocal Là Gì – Vocal, Visual Là Gì

Thì đơn hiện tại.

I…

Am.

I… Am. here.

You…

Are.

You… Are. here.

He/She/I…t

I..s.

She I..s. here.

We…

Are.

We… Are. here.

They…

Are.

They… Are. here.

Thì quá khứ đơn.

I…

Was.

I… Was. here.

You…

We..re.

You… We..re. here.

He/She/I…t

Was.

She Was. here.

We…

We..re.

We… We..re. here.

They…

We..re.

Xem Thêm : Staking là gì? Tìm hiểu Staking Coin từ A – Z cho người mới

They… We..re. here.

Thì tương lai đơn giản.

I…

will Be.

I… will Be. here.

You…

will Be.

You… will Be. here.

He/She/I…t

will Be.

She will Be. here.

We…

will Be.

We… will Be. here.

They…

will Be.

They… will Be. here.

Thể tiếp diễn.

Be.ing

He I..s. Be.ing unusual.

Hình thức đã hoàn thành.

Be.en

I…t has Be.en fun.

*

1. Bạn có thể quan tâm đến một số cấu trúc ngữ ngữ pháp. 2. Trong tiếng Anh, cách phân loại động từ. 3. Các thì trong tiếng Anh và các điều kiện câu.

I…I…I…. Bài tập về động từ ToBe.

Bài tập 1: Lựa chọn động từ toBe. phù hợp để điền vào chỗ trống.

Now Michael and Emily getting ready to leave the house. Emily putting some makeup and Michael waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you Be.autiful.”Now Emily waiting for Michael. He wants to eat something Be.cause he hungry. “Why you so hungry suddenly?” she asks, “We… late…””I… simply hungry.” Michael sentayho.com.vnlly, Michael and Emily leave the house. The taxi waiting for them. I…t driven by a taxi driver and he mad!”I… sorry you had to wait so long,” Emily says.”I… sorry, too,” Michael sentayho.com.vn taxi driver still mad. “I… have waiting for over an hour!” he sentayho.com.vn Emily mad: “You… have waiting for over an hour, but we have waiting for over two hours the last time! And you rude!””I… not rude. I… going home!” The taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says sentayho.com.vn they return home.

Bài tập 2: hoàn thành câu sau với dang đúng của động từ “to Be.”

Yesterday afternoon Megan and Kevin walking home from school. Kevin whI..s.tling and Megan looking at the sentayho.com.vnenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the party tomorrow night?””I… not sure,” Megan ansWe..re.d. ” you going to there?””I… thinking about it…” Kevin replied and started walking again. “I… have to fix my car, though.”” your car broken?” Megan started walking after him.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, and my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You… know, I… have thinking about something.””What have you thinking about?””I… have thinking about my fI..s.h, Roko.””You…r fI..s.h Roko?” Megan Was. surprI..s.ed. “What the matter with it?””I…t has eaten.” Kevin ansWe..re.d sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cat JAm.bo. But it ok. JAm.bo will alright,” he sentayho.com.vn looked at him an smiled. “I… glad to hear it. I… hope Roko will alright too…”

Hy vọng những chía sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ về cách dùng “động từ ToBe.“.

Hy vọng các bạn học tập thành công!

Nếu muốn được hỗ trợ, xin vui lòng cung cấp thông tin ở đây để nhận tư vấn miễn phí về cách học giao tiếp cho những người mất căn bản!

Nguồn: https://domainente.com
Danh mục: Chia sẻ

You May Also Like

About the Author: admin

Thông tin giải trí