Lead time là gì?

Lead time ( thời gian chờ) là khoảng thời giữa lúc bắt đầu và kết thúc một quá trình. Ví dụ thời gian chính giữa việc đặt hàng và giao xe mới từ nhà sản xuất có thể là từ 3 tới 6 tháng.

Ví dụ lead time trong mua sắm:

Trong mua sắm, thời gian đầu bao gồm nỗ lực đầu tiên để bắt đầu mua lại hàng hóa dịch vụ, tính đến thời điểm họ đến. Thời gian mua sắm bao gồm: Xác định nhu cầu, Lựa chọn nhà cung cấp, Đàm phán, Đặt hàng, Thanh toán. Lead time trong mua sắm cũng bao gồm quá trình mua hàng và lead time của nó.

Quá trình mua sắm có nhiều thay đổi so với thời gian mua, tùy thuộc vào quy mô và phạm vi của những gì đang được mua sắm. Thông thường thời gian chờ trong mua sắm được đo bằng tháng.

Thời gian mua hàng bắt đầu khi hàng hóa hoặc dịch vụ được đặt hàng và kết thúc khi chúng được nhận. Lead time lúc này sẽ bao gồm xác nhận sẵn có, đặt hàng, xác nhận đặt hàng, thông báo vận chuyển, nhận hàng hóa hoặc dịch vụ, ghi hóa đơn và thanh toán.

Các quy trình mua hàng ít được tùy chỉnh hơn các quy trình mua sắm và có xu hướng có các thực tiễn tốt nhất tương tự trên các loại hình kinh doanh khác nhau.

Hi vọng bài viết trên đã giải đáp được thắc mắc lead time là gì cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết của domainente.com