Hệ Đệm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hệ Đệm Trong Tiếng Việt Hệ Đệm Là Gì

Cần giữ độ axit-bazo ổn định để phản ứng sinh học và hóa học diễn ra. Rất nhiều phản ứng khác nhau bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhiệt độ, chất xúc tác… Đồng thời gây thay đổi độ axit-bazo và kết quả phản ứng không đạt được sự chính xác như mong đợi.

Để hiểu về dung dịch đệm, hãy cùng thiết bị Thịnh Phú khám phá đặc tính và cách hoạt động của nó. Để giải quyết vấn đề này, các kỹ thuật viên thường sử dụng một loại dung dịch đệm.

Bạn Đang Xem: Hệ Đệm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hệ Đệm Trong Tiếng Việt Hệ Đệm Là Gì

Dung dịch đệm là gì?

Dung dịch cân bằng là dung dịch mà khi thêm một lượng ít axit hoặc kiềm vào sẽ chống lại sự thay đổi nồng độ, chỉ số pH.

Có thể vượt qua được các chất axit hoặc bazơ khác, nó tạo ra trạng thái cân bằng giữa chất axit và bazơ, việc sử dụng chất axit hoặc bazơ là thứ mang lại cho dung dịch đệm khả năng chống lại sự thay đổi pH.

Phân loại dung dịch đệm

Dung dịch đệm được phân loại thành hai loại bao gồm dung dịch đệm có tính axit và kiềm.

Dung dịch đệm là axit.

Dung dịch cân bằng có đặc tính axit đơn giản là dung dịch có độ pH dưới 7. Thường, các dung dịch cân bằng có tính axit được tạo ra từ một axit yếu và một trong các muối của nó – thường là muối natri.

Trong tình huống này, nếu chất lỏng có nồng độ mol tương đồng của cả chất axit và chất muối thì nó sẽ có độ pH là 4,76. Một ví dụ thông thường là hỗn hợp chất axit axetic và chất natri axetat trong chất lỏng. Không quan trọng nồng độ là bất kỳ số lượng nào, miễn là chúng tương đồng.

Bằng cách thay đổi tỷ lệ acid với muối hoặc bằng cách chọn một acid khác và một trong các muối tương ứng, ta có thể điều chỉnh độ pH của dung dịch đệm.

Xem Thêm : Ý nghĩa sim ngũ quý 6 là gì? Cách chọn sim ngũ quý 6

Có thể tạo ra dung dịch đệm có tính bazơ nếu một axit rất nhẹ và một trong các muối của nó. Lưu ý.

Dung dịch đệm có tính kiềm.

Câu 1: Dung dịch giữ kiềm có độ pH cao hơn 7.Câu 2: Dung dịch giữ bazơ thường được tạo ra từ một bazơ yếu và một trong các muối của nó.Câu 3: Xem thêm: Tài liệu Nhà Tiên Tri Vanga có nói gì về bạn?Câu 4: Tài liệu Nhà Tiên Tri Mù Vanga có nói gì về bạn.

Hỗn hợp hợp chất amoniac và hợp chất amoni clorua là một ví dụ thường được áp dụng. Nếu kết hợp chúng theo tỷ lệ mol tương đương, dung dịch sẽ có độ pH là 9,25. Một lần nữa, không có sự quan trọng về nồng độ bạn chọn, miễn là chúng tương tự nhau.

Tác dụng của dung dịch đệm

Cần có mức độ pH ổn định để đảm bảo hoạt động chính xác của hầu hết các enzym. Dung dịch duy trì pH có nhiều ứng dụng, cả trong thực tế và trong phòng thí nghiệm. Dung dịch đệm được sử dụng để đảm bảo nồng độ màu sắc thích hợp khi sử dụng thuốc nhuộm. Dung dịch đệm cũng được sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị, đặc biệt là máy đo pH có thể bị hiệu chuẩn sai nếu không có dung dịch đệm.

Cần chú ý rằng độ pH của các dung dịch đệm không cần phải là trung tính, chỉ cần đạt độ pH cân bằng. Dung dịch đệm được tạo ra từ axit citric, amoniac, axit axetic (có thể tìm thấy trong giấm với nồng độ thấp) và các hợp chất khác có thể có giá trị pH dưới 2 hoặc cao hơn 10. Điều này cho phép sử dụng dung dịch đệm khi phản ứng với axit mạnh.

Cách thức hoạt động của chất đệm.

Nếu không có sự thay đổi về độ pH, dung dịch đệm cần có khả năng loại bỏ bất kỳ ion axit hoặc ion bazơ nào mà người dùng thêm vào nó. Các dung dịch đệm có thể có tính acid hoặc bazơ theo các phương pháp khác nhau.

Cách thức hoạt động của chất đệm.

Cách thức hoạt động của chất đệm. mang tính axit

Xem Thêm : Âm bản là gì? Kiến thức về màu, Film âm bản bạn &34Nên Biết&34

Gồm các phương trình minh họa như sau:- Axit axetic: CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+- Natri axetat: CH3COONa ⇌ CH3COO- + Na+

CH3COOH ↔ H+ + CH3COO-.

CH3COONa ↔ Na+ + CH3COC-.

Nếu chúng ta thêm một giọt NaOH lúc này, các ion OH- sẽ phản ứng với axit tự do để tạo ra các phân tử nước không phân ly. Đối với việc này, nếu bạn thêm một giọt axit mạnh như HCl, các ion H + từ HCl sẽ kết hợp với CH3COO- tạo ra CH3COOH bị ion hóa yếu. Vì vậy, có một sự thay đổi rất nhỏ trong giá trị pH.

CH3COOH + OH- ↔ CH3COO- + H2O.

Bằng phương pháp này, các ion OH- của NaOH bị loại bỏ và mức độ pH gần như không thay đổi.

Cách tạo dung dịch đệm từ axit citric

Để tạo dung dịch đệm axit citric, hỗn hợp axit citric với natri nitrat (bazơ liên hợp) trong nước đã loại bỏ ion hoặc nước cất, khuấy dung dịch cho đến khi đạt được mức pH mong muốn. Xem thêm: Định nghĩa và giải thích ý nghĩa của từ Gửi tiền. Kỳ hạn gửi tiền là gì?

Luôn mang kính bảo hộ và găng tay. Sử dụng thiết bị đo độ pH để điều chỉnh độ pH và đạt được mức mong muốn. Nước được sử dụng trong dung dịch đệm nên càng tinh khiết càng tốt (được khử ion hoặc nước cất) để duy trì độ pH trung tính (nghĩa là, để đảm bảo nước không ảnh hưởng đến độ pH). Thêm nước khử ion vừa đủ để tổng thể tích của hỗn hợp là 100ml. Kết hợp 7,2 ml acid citric và 42,8ml natri citrat.

Cách điều chế, ứng dụng và tầm quan trọng của dung dịch đệm là gì, mong muốn qua bài viết này Thịnh Phú mọi người sẽ hiểu rõ hơn về định nghĩa.

Nguồn: https://domainente.com
Danh mục: Chia sẻ

You May Also Like

About the Author: admin

Thông tin giải trí