” Công Thức Cấu Tạo Là Gì ? Công Thức Cấu Tạo Hợp Chất Hữu Cơ

CH3CH2OH và CH3OCH3 đều có chúng công thức phân tử là C2H6O. Tuy nhiên, thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử ra sao? Tại sao lại có sự khác biệt đó? Bài viết dưới đây sẽ trả lời thắc mắc trên một cách tường tận nhất.

Bạn đang xem: Định nghĩa của cấu trúc, cấu trúc hợp chất hữu cơ.

Công thức kết hợp của chất hữu cơ.

Bạn Đang Xem: ” Công Thức Cấu Tạo Là Gì ? Công Thức Cấu Tạo Hợp Chất Hữu Cơ

A. Các khái niệm cần ghi nhớ.

1. Về nội dung, thuyết cấu tạo hóa học là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực này. 2. Lý thuyết cấu trúc hóa học cũng là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực hóa học.

Kể từ năm 1861, Bút-lê-rốp đã giới thiệu khái niệm về cấu trúc hóa học và thuyết cấu trúc hóa học bao gồm các quan điểm chính sau:

Sự hình thành hóa học được xác định bởi cách các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ được kết nối theo một thứ tự nhất định, tuân theo hóa trị. Nếu thay đổi thứ tự kết nối, cấu trúc hóa học sẽ thay đổi và tạo ra các hợp chất mới.

Đối với hai hợp chất sau đây, có hai cấu trúc phân tử khác nhau (có sự khác biệt trong thứ tự liên kết) và cùng có công thức phân tử là C2H6O.

1. H3C−O−CH3 : ete dimetyl, một chất khí không phản ứng với Na.

2. H3C−CH2−O−H: cồn etylic, là chất lỏng và phản ứng với Na để tạo ra khí hiđro.

Cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có độ valency bằng 4. Nguyên tử cacbon không chỉ có thể kết hợp với các nguyên tố khác mà còn có thể tự kết hợp để hình thành chuỗi cacbon.

Tính chất của các hợp chất được tác động bởi thành phần phân tử (tính chất cơ bản, số lượng nguyên tử) và cấu trúc hóa học (vị trí nối các nguyên tử).

VD:.

Khí CH4 có khả năng cháy, tùy thuộc vào cấu trúc phân tử của nó. Trong khi đó, chất lỏng CCl4 không dễ cháy, cũng tùy thuộc vào cấu trúc phân tử. Khí CH3Cl không có tác dụng gây mê, cũng phụ thuộc vào cấu trúc phân tử của nó. Trong khi đó, chất lỏng CHCl3 có tác dụng gây mê, cũng tùy thuộc vào cấu trúc phân tử.

Vì cấu trúc hóa học khác nhau, CH3CH2OH và CH3OCH3 có tính chất hóa học khác nhau.

2. Tương đương, cùng loại.

Xem Thêm : [Giới Thiệu] Cách tính điểm trung bình tích lũy chuẩn nhất không thể bỏ qua 2023

A) Tương đương.

Các chất trong chuỗi hiđrocacbon CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,…,CnH2n+2 đều có đặc tính hóa học giống nhau, mặc dù các chất có thể khác nhau về số lượng nhóm CH2 giữa chúng.

Các cồn trong chuỗi CnH2n+1OH như là CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH,… Có thành phần khác nhau về số lượng nhóm CH2, tuy nhiên chúng đều có tính chất hóa học tương đương.

Những hợp chất đồng đẳng là những chất có thành phần phân tử khác nhau một hoặc nhiều nhóm CH2, nhưng chúng có tính chất hóa học giống nhau. Các chất này hình thành một chuỗi đồng đẳng. Dù có công thức phân tử khác nhau do khác nhau về số lượng nhóm CH2, tuy nhiên, bởi vì chúng có cấu trúc hóa học tương tự, chúng cũng có tính chất hóa học giống nhau.

B) Các chất đồng phân.

Có hai loại hợp chất là Etanol và đimetyl ete có cùng công thức phân tử C2H6O nhưng có tính chất khác nhau. Còn ba chất khác nhau gồm Metyl axetat, etyl fomiat và axit propionic có cùng công thức phân tử C3H6O2.

Các hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có sự khác biệt về cấu trúc được xếp vào nhóm chất đồng phân.

Các chất đồng phân, mặc dù có cùng công thức phân tử, nhưng lại có cấu trúc hóa học khác nhau. Ví dụ, etanol có cấu trúc H3C−CH2−O−H, trong khi đimetyl ete có cấu trúc H3C−O−CH3. Do đó, chúng là các chất riêng biệt và sở hữu những đặc tính khác nhau.

3. Các kiểu công thức xây dựng.

Có phương thức viết tắt, cách thức xây dựng biểu diễn thứ tự và liên kết của các hạt nhỏ trong phân tử.

Phát triển, rút ngắn và tối ưu hóa nhất.

Công thức phát triển bao gồm việc viết ra tất cả các nguyên tử và liên kết giữa chúng.

Tổng hợp các nguyên tử cacbon cùng các nguyên tử khác liên kết với nó thành từng nhóm trong cấu trúc rút gọn.

Viết chỉ những nhóm chức và liên kết, nhóm CHx là nhóm chức chính với hóa trị 4 của C và là công thức cấu tạo đơn giản nhất.

Ví dụ.

B) Tóm lại.

Xem Thêm : Top Các Cửa Hàng Bánh Kem ở Sài Gòn (TP HCM) Siêu Ngon

Liên quan đến các đặc tính vật lý và hóa học, Butan-1-ol và đietylete có cùng công thức hóa học C4H10O, tuy nhiên, chúng khác nhau về cấu trúc hóa học.

Các chất đồng phân có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về cấu tạo hóa học.

B) Tóm lại.

Các hợp chất trong nhóm đồng phân chức nằm trong nhóm các chất có tính chất khác nhau về cấu trúc. Còn đối với nhóm đồng phân mạch cacbon, chúng có tính chất khác nhau về cấu trúc vì sự khác nhau trong sự phân nhánh của mạch cacbon. Và nhóm đồng phân vị trí chức năng là nhóm các chất có tính chất khác nhau về vị trí của chức năng trên phân tử.

Bài tập tập trung đề cập đến kiến thức đã học.

Phần 1. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :.

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, và C2H5Br.

Biết được rằng brom có hoá trị là I.

Các công thức phân tử sau: C3H6, C4H3, C5H10, cần được biểu diễn dưới dạng cấu trúc vòng hóa học.

Cách xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A là bằng cách đốt cháy 3 gam A và thu được 5,4 gam nước. Hợp chất A bao gồm hai nguyên tố và khối lượng mol của nó là 30 gam.

ĐÁP ÁN.

Bài 1.

Bài 2.

Bài 3.

Tải về.

Hãy xem ngay các bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 để rèn luyện kỹ năng.

Nguồn: https://domainente.com
Danh mục: Chia sẻ

You May Also Like

About the Author: admin

Thông tin giải trí